• SLL
OPENSyndic - Gebouwenbeheer
Per gebouw kunnen diverse parameters inzake tellers, bankrekeningen, telefoonkosten, lift,
verzekeringen, tarieven voor administratie,… ingebracht worden.
Adres- en detailgegevens van het gebouw
Instellen van parameters
+ Verdeelsleutels     
+ Rekeningsstelsel
+ Bankrekeningen
+ Afrekenperiodes
+ Raad van beheer