• SLL
Privacybeleid
Via deze website wordt informatie van verschillende aard beschikbaar gesteld. Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle gegevens op deze website eigendom van

Cloud Computer Company
Lambermontstraat 28
2000 Antwerpen

(verder 3xC genoemd)

3xC is eigenaar van deze website. De inhoud van deze website mag onder geen enkele vorm gereproduceerd worden tenzij met toestemming van 3xC. De inhoud van deze website is louter informatief. 3xC kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebruik of misbruik van de informatie van deze website.

3xC kan ten allen tijde informatie op deze website aanpassen of verwijderen.

U kunt zich als gebruiker aanmelden op de ‘toegangspoort voor mede-eigenaren’. Uw aanmeldgegevens krijgt u via de betreffende syndicus. Uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw residentie(s) die via deze toegangspoort beschikbaar worden gesteld vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de syndicus van betreffende residentie(s). Het is de syndicus die deze gegevens beheerd en beschikbaar stelt op deze website. 3xC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de voledigheid of juistheid van deze informatie. Op de website wordt duidelijk aangegeven of bepaalde gegevens door de syndicus worden beheerd. Deze gegevens moeten als vertrouwelijk worden behandeld, en de toelating om deze gegevens te reproduceren of aan derden door te geven moet u expliciet verkrijgen van de syndicus die de gegevens op de website ter beschikking geeft gesteld. Verder dient u zich te houden aan eventuele bijkomende bepalingen voor het gebruik van deze website die u bij de aanvraag van een account en login op onze website , via betreffende syndicus, hebt onderschreven.

3xC of syndicus behouden het recht om bij vermoeden van misbruik bepaalde accounts tot nader order toegang te ontzeggen tot deze website.

3xC zal de gegevens op deze website, met inbegrip van gegevens beschikbaar gesteld door een syndicus,  nooit verspreiden of verkopen aan een derde instelling. Elke gebruiker heeft via deze website permanente toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om die aan te passen indien nodig. Voor bepaalde aanpassingen moet de gebruiker zich richten tot zijn syndicus. 3xC aanvaard geen enkele vraag of opmerking over gegevens die door een syndicus op de website beschikbaar zijn gesteld.

3xC verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel. 3xC beschouwt alle verkeer uitgaande of bestemd voor de klant als zijn/haar bezit. Dit Internetverkeer zal nooit gebruikt worden om illegaal toegang te verkrijgen tot de abonneegegevens, deze te vernietigen of om het privé leven van de abonnee te bedreigen. Het gegevensverkeer kan gecontroleerd worden voor interne redenen en om de kwaliteit van onze service te controleren. De gegevens die op deze manier verkregen zijn worden vertrouwelijk behandeld.

Elke syndicus die gebruikt maakt van deze website onderwerpt zich aan dezelfde regels als 3xC wat betreft de bescherming van uw privé-gegevens.

Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot diensten verleend via deze website moeten geregeld worden tussen de betreffende gebruiker en de syndicus die het gebruiksrecht geeft verleend door het beschikbaar stellen van een account met aanmeldgegevens aan deze gebruiker. 3xC komt hier in geen geval tussen.

Bescherming en confidentialiteit van de data op de machines

3xC houdt zich aan het feit dat de logfiles, data opgeslagen in databases, mailverkeer en websites vertrouwelijk worden behandeld voor zoverre deze gegevens voldoende afgeschermd zijn door de gebruikers. Inbreuken via ftp of door een hacker vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 3xC.
Website 3xC